Karaaslan Kamping

Karaaslan Kamping

KULLANIM ŞARTLARI

Karaaslan Kamping

Bu sitedeki tüm içerik her türlü ses, metin, görüntü, logo, resim, şekil, çizim, animasyon ve video kayıtları, yazılım, program kodları ve bunlarla kısıtlı olmamaküzere her türlü bilgi ve belge, ticari marka ve bunlara bağlı her türlü fikri mülkiyet ve başkaca haklar KARAASLAN KAMPİNG'a aittir. Yukarıda sayılan veya sayılanlarla kısıtlı olmamak üzere site kapsamındaki her türlü unsurun KARAASLAN KAMPİNG'ın yazılı izni olmaksızın kısmen veya tamamen, doğrudan veya dolaylı olarak aynen ya da baska bir şekilde kullanımı, iktibası kopya edilmesi, kiralanması, ödünç verilmesi, değişiklik yapılması, depolanması, bir başka bilgisayara yüklenmesi, postalanması, dağıtılması, naklı, tekrar yayınlanması, teshiri, uyarlanması, işlenmesi, temsili, ticari amaçla elde bulundurulması, satılması veya yukarıda belirtilen fiillerin teşvik edilmesi, yapılmasının kolaylaştırılması yasaktır. Ancak, bu sitede duyurulan tüm haklar saklı kalmak kaydıyla kullanıcılar kendi özel bilgisayarlarına kar amacı ve ticari amacı olmaksızın sadece kişisel gerekçelerle sistemden bilgi indirebilirler. Sitenin sayfalarının yazıcıdan çıktısı sadece kişisel gerekçelerle, kar amacı ve ticari amaç olmaksızın alınabilir. Bu sitede yer alan içerikte yer alan unsurlardan herhangi biri görüntü, yazı, bilgi ve belge satılamaz veya herhangi bir kâr amacıyla dağıtılamaz.

KARAASLAN KAMPİNG'ın sitesindeki bağlantılar sizi mevcut ağının dışına götürebilir. KARAASLAN KAMPİNG, bu sitelerin içeriği, doğrulugu veya işleviyle ilgili olarak, hiç bir sorumluluk üstlenmez. Bu bağlantılar iyi niyet kapsamında bildirilmektedir.KARAASLAN KAMPİNG, bağlantısını verdiği sitelerde daha sonra olabilecek herhangi bir değişiklikten sorumlu değildir.KARAASLAN KAMPİNG'a bu sitelere erişim veya bu sitelerin kullanimindan doğabilecek herhangi bir doğrudan, dolaylı, zarar, ziyan, tazminat, cezai şarttan dolayı sorumlu tutulamaz.

Bu sitede yer alan tüm unsurlar sadece bilgi verme amacıyla sunulmaktadır.

KARAASLAN KAMPİNG'dan hiç biri bu sitede yer alan herhangi bir ses, görüntü, yazı içeren bilgi ve belgenin belirli bir amaca uygunluğunu, geçerliliğini, bu bilgilerin eksik veya güncel olup olmadığını garanti ve taahhüt etmez. Ayrıca, bu siteye erişiminiz, kullanmanız veya bu siteden herhangi bir ses, görüntü, yazı içeren bilgi ve belge indirmeniz nedeniyle bilgisayar donanımınızda veya diğer varlıklarınızda olabilecek herhangi bir hasar veya bulaşabilecek bir virüsten, bu nedenle doğabilecek zarardan KARAASLAN KAMPİNG kesinlikle sorumlu değildir.

İnternet aracılığıyla KARAASLAN KAMPİNG'a ilettiğiniz her tür bilginin ( her tür yorum, öneri, fikir, grafik, vb. dâhil ), size veya başka herhangi bir kişiye herhangi bir ödeme yapılmaksızın, sınırsız kullanım hakkı, fikri mülkiyet hukukundan tüm hak ve yetkileri KARAASLAN KAMPİNG'a geçecektir. Ayrıca, bu tür bilgilerin KARAASLAN KAMPİNG tarafından gizli tutulması zorunda değildir.

Bu sitede belirtilen hususlara aykırı hareket eden kişi / kişiler KARAASLAN KAMPİNG'ın doğmuş ve doğacak her türlü zararını tazmin etmekle yükümlü olacaktır.